ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Αi

ΠΕΠ Αi- Ζώνη Χιονοδρομικού Κέντρου Καιμάκτσαλαν: Πρόκειται για την περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου και την ευρύτερη ζώνη που το περιβάλλει όπως προτάθηκε ως ΖΟΕ από την «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Όρους Βόρρα» Στην ΠΕΠ Αi εκτός από τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην ΠΕΠ Α επιτρέπονται ακόμη: –    Εγκαταστάσεις Χιονοδρομικού κέντρου. –    Εγκαταστάσεις τουρισμού…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Α

ΠΕΠ Α- Περιοχή του δικτύου προστασίας «Natura 2000»: Πρόκειται για το σύνολο των εκτάσεων που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας της φύσης «Natura 2000» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και οι οποίες καταλαμβάνουν τις κορυφές του όρους Βόρρα, το σύστημα Πίνοβο-Τζένας, το όρος Πάϊκο και τα στενά της Αψάλου. Στην ΠΕΠ Α επιτρέπονται: –    Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οικόσιτου χαρακτήρα.…

ΓΠΣ Δήμου Γουμένισσας και ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Λιβαδίων_zone_pepd_1

Στο εγκαταλειμμένο στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια και σε επαφή με τον οικισμό της Γουμένισσας δημιουργείται μια ζώνη αναψυχής, πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων και γενικώς δράσεων κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τον Ν. 2745/27-10-99  (ΦΕΚ 224 Α’/99) «Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις».

ΓΠΣ Δήμου Γουμένισσας και ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Λιβαδίων_zone_pep_1

Π.2.5. Ζώνες Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Στην ΠΕΠΔ 1 προβλέπεται η δυνατότητα χωροθέτησης ΠΟΑΠΔ γεωργικής εξειδίκευσης κατά τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 και σε απόσταση όχι μικρότερη των 200 μ. από τα όρια των οικισμών σε περιοχή της ΠΕΠΔ 1. Στην Κοινότητα Λιβαδιών ορίζεται μια μικρή έκταση 2 Ha επί της διανομαρχιακής οδού Λιβάδια – Αρχάγγελος…

ΓΠΣ Δήμου Γουμένισσας και ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Λιβαδίων_ΠΕΠΔ_2

ΠΕΠΔ 2 – Περιοχή λοιπού αγροτικού χώρου: Πρόκειται για την λοιπή περιοχή ενδιάμεσα της ΠΕΠ του όρους Πάϊκου και της πεδινής περιοχής γεωργικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει την υπόλοιπη ορεινή (Δ.Δ. Κάρπης) και ημιορεινή ζώνη στις υπώρειες του Πάϊκου. Στην ΠΕΠΔ 2 επιτρέπονται: –    Εγκαταστάσεις υπηρεσιών αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού (μέχρι 100 κλίνες). –    Κτηνοτροφικές…

ΓΠΣ Δήμου Γουμένισσας και ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Λιβαδίων_ΠΕΠΔ_1

ΠΕΠΔ 1 – Περιοχή γεωργικής ανάπτυξης και ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων: Πρόκειται για τις χαμηλότερες υψομετρικά εκτάσεις που βρίσκονται στα Δ.Δ. Γουμένισσας, Στάθη και Φιλυριάς. Οι εκτάσεις αυτές καταλαμβάνονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από γεωργική γη, με τη σημαντικότερη συγκέντρωση καλλιέργειας αμπέλου στην περιοχή μελέτης. Στην ΠΕΠΔ 1 επιτρέπονται: –    Γεωργικές εγκαταστάσεις και αποθήκες –  …

ΓΠΣ Δήμου Γουμένισσας και ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Λιβαδίων_ΠΕΠ Α

ΠΕΠ Α- Περιοχή του δικτύου προστασίας «Natura 2000»: Πρόκειται για το σύνολο των εκτάσεων που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας της φύσης «Natura 2000» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και οι οποίες καταλαμβάνουν το όρος Πάικο. Πρόκειται για το βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Γουμένισσας και όλη την έκταση της κοινότητας Λιβαδείων. Εντός της ΠΕΠ εντάσσονται οι οικισμοί Λιβάδια…

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας

Εγκρίθηκε στις 21-12-2016 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 316ΑΑΠ/30-12-2016 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας”, Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Μπορείτε να δείτε τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ αναλυτικά ΕΔΩ
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

ΓΠΣ Δήμου Τιθορέας – ΠΕΠΔ_1

ΠΕΠΔ 1 – Περιοχή καθορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης όρους Καλλίδρομου: Πρόκειται για την περιοχή του όρους Καλλίδρομου, όπου με το από 15.7.2002 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου (Ν. Φθιώτιδος)» (ΦΕΚ 696Δ/12.8.2002) καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται…