ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βίνιανης & Δήμου Φραγκίστας

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Β1 Στάδιο των μελετών “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βινιανης” και “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας”. Στις 22 Οκτωβρίου 2014 έγινε η παρουσίαση των δύο μελετών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων.

Απο τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την πρόταση χρήσεων γης για την ευρύτερη περιοχή:

Υπογραφή σύμβασης μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας”

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, υπεγράφη την 09-04-2013 μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της σύμπραξης Γεωχωρος ΕΠΕ, Γιαννακού Αθηνά, Ναγκούλης Αθανάσιος & Μουτσιάκης Ευθύμιος, το ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας”.

Ηδη εκπονείται το Α’ στάδιο της μελέτης.

Υπογραφή σύμβασης ΣΧΟΟΑΠ Δ. Βίνιανης

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, υπεγράφη την 8-9-2012 μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της σύμπραξης Γεωχωρος ΕΠΕ, Γιαννακού Αθηνά, Ναγκούλης Αθανάσιος & Μουτσιάκης Ευθύμιος, το ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βίνιανης”.

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παραλίας

      Το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Παραλίας εγκρίθηκε με την 9758/29-11-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματεά Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 577/ΑΑΠ/31-12-07, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε απο ΕΔΩ ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παραλίας Μπορείτε να επισκεφτείτε το WebGIS της εταιρείας μας και να ενημερωθείτε για το ΣΧΟΟΑΠ και τις προβλεπόμενες χρήσεις γης για την ευρύτερη…