Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»

Στο Φ.Ε.Κ. 560Δ’/26-8-2021 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς», και την ανάπλασή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο, ένα πράγματι εμβληματικό πολεοδομικό έργο για το σύνολο της πόλης και ιδιαίτερα για τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό των δυτικών και βορειοδυτικών περιοχών του ΠΣΘ! Για την προώθηση και έκδοση…

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο EastPlaza

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 520Δ/10-08-21 το ΠΔ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της επανάχρησης του πρώην εμπορικού κέντρου East Plaza σε χώρο που μπορεί να φιλοξενεί, ανάμεσα σε άλλα, και κέντρα έρευνας και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Η Γεωχώρος Α.Ε. πιστή στις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στην ανάγκη προώθησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην πόλη…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Αiv

ΠΕΠ Αiv – Επιλεγμένες ζώνες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μικρού μεγέθους: Πρόκειται για ζώνες εντός της ΠΕΠ Α γύρω από τους οικισμούς Σαρακηνοί και Κάτω Κορυφή του Δήμου Αριδαίας (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240001), και Αρχάγγελος, Περίκλεια, Λαγκαδιά, Νότια, Αετοχώρι, Φούστανη και Θηριόπετρα του Δήμου Εξαπλατάνου (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240002 και το σύνολο…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΒΙΟΠΑ

2.5. Ζώνες Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Στην όλη περιοχή Αλμωπίας ορίζονται δύο ζώνες οργανωμένης υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων, ένα ΒΙ.ΠA και ένα ΒΙΟ.ΠΑ. Η πρώτη ζώνη είναι εντός των ορίων του Δήμου Αριδαίας και περιλαμβάνει την υφιστάμενη βιομηχανική ζώνη Αριδαίας καθώς και επέκτασή της συνιστώντας μια περιοχή 51,01 Ha, που προτείνεται να χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.).…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Β

ΠΕΠ B – Αρχαιολογικοί χώροι: Πρόκειται για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται σε όλη την περιοχή Αλμωπίας εκτός της ΠΕΠ Α και όπως προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές εφορίες. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση σύμφωνα με τον Ν.3028/02, τις αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ. και τις ειδικότερες Κ.Υ.Α. κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου.…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_5

ΠΕΠΔ 5– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων βιομηχανίας-βιοτεχνίας μέσης και χαμηλής όχλησης, ΠΟΑΠΔ δευτερογενούς τόμεα και εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα: Οι περιοχές αυτές καθορίζονται σε 4 σημεία, 2 σε κάθε Δήμο. Στον Δήμο Αριδαίας, ο πρώτος χώρος με στοιχείο 5i οριοθετείται ανατολικά της πόλης μετά το ποτάμι, εκατέρωθεν της οδού Αριδαίας– Εξαπλατάνου και…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_4

ΠΕΠΔ 4– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων και μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης: Οι περιοχές αυτές βρίσκονται γύρω από τους οικισμούς Λουτράκι και Όρμα. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος χώρος οριοθετείται ανατολικά του Λουτρακίου εκατέρωθεν του οδικού άξονα και βορείως μέχρι τον παλαιό οικισμό του Λουτρακίου. Ο δεύτερος χώρος οριοθετείται ανατολικά της Όρμας ενδιάμεσα…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_3

ΠΕΠΔ 3– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης: Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά των οικισμών της Αριδαίας και του Εξαπλατάνου. Πιο συγκεκριμένα, στην Αριδαία οι περιοχές αυτές οριοθετούνται περιμετρικά του οικισμού με εξαίρεση μια ζώνη από την οποία διέρχεται το ποτάμι. Στον Εξαπλάτανο οριοθετούνται βόρεια και νότια του οικισμού. Στην ΠΕΠΔ…