ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας

Εγκρίθηκε στις 21-12-2016 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 316ΑΑΠ/30-12-2016 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας”, Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Μπορείτε να δείτε τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ αναλυτικά ΕΔΩ
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παραλίας

      Το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Παραλίας εγκρίθηκε με την 9758/29-11-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματεά Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 577/ΑΑΠ/31-12-07, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε απο ΕΔΩ ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παραλίας Μπορείτε να επισκεφτείτε το WebGIS της εταιρείας μας και να ενημερωθείτε για το ΣΧΟΟΑΠ και τις προβλεπόμενες χρήσεις γης για την ευρύτερη…