Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

Εγκρίθηκε στις 04-10-2018 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 259ΑΑΠ/02-11-2018 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρηνούπολης), ΠΕ Ημαθίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

Νέα τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/21613/ΦΝ 439.6 – ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και έχει τιμή (τκ) = 1,211.

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας

Εγκρίθηκε στις 21-12-2016 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 316ΑΑΠ/30-12-2016 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας”, Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Μπορείτε να δείτε τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ αναλυτικά ΕΔΩ
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

Δημοσίευση του Ν.4447/2016 για τoν Χωρικό σχεδιασμό-Βιώσιμη ανάπτυξη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, μετά την ψήφιση του απο την Ελληνική Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου 2016,  ο νόμος 4447/26 που αφορά τον Χωρικό σχεδιασμό – Βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορείτε να δείτε το  ΦΕΚ ΕΔΩ

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Παράταση ισχύος 4178/13

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλονοτος και Ενέργειας, παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,  για συγκεκριμένες κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Η παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΕυκλείδηΤσακαλώτου,  του Υπουργού Περιβάλλοντος και   Ενέργειας ΠάνουΣκουρλέτηκαι του…