ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Αiv

ΠΕΠ Αiv – Επιλεγμένες ζώνες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μικρού μεγέθους: Πρόκειται για ζώνες εντός της ΠΕΠ Α γύρω από τους οικισμούς Σαρακηνοί και Κάτω Κορυφή του Δήμου Αριδαίας (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240001), και Αρχάγγελος, Περίκλεια, Λαγκαδιά, Νότια, Αετοχώρι, Φούστανη και Θηριόπετρα του Δήμου Εξαπλατάνου (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240002 και το σύνολο…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΒΙΟΠΑ

2.5. Ζώνες Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Στην όλη περιοχή Αλμωπίας ορίζονται δύο ζώνες οργανωμένης υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων, ένα ΒΙ.ΠA και ένα ΒΙΟ.ΠΑ. Η πρώτη ζώνη είναι εντός των ορίων του Δήμου Αριδαίας και περιλαμβάνει την υφιστάμενη βιομηχανική ζώνη Αριδαίας καθώς και επέκτασή της συνιστώντας μια περιοχή 51,01 Ha, που προτείνεται να χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.).…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Β

ΠΕΠ B – Αρχαιολογικοί χώροι: Πρόκειται για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται σε όλη την περιοχή Αλμωπίας εκτός της ΠΕΠ Α και όπως προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές εφορίες. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση σύμφωνα με τον Ν.3028/02, τις αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ. και τις ειδικότερες Κ.Υ.Α. κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου.…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_5

ΠΕΠΔ 5– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων βιομηχανίας-βιοτεχνίας μέσης και χαμηλής όχλησης, ΠΟΑΠΔ δευτερογενούς τόμεα και εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα: Οι περιοχές αυτές καθορίζονται σε 4 σημεία, 2 σε κάθε Δήμο. Στον Δήμο Αριδαίας, ο πρώτος χώρος με στοιχείο 5i οριοθετείται ανατολικά της πόλης μετά το ποτάμι, εκατέρωθεν της οδού Αριδαίας– Εξαπλατάνου και…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_4

ΠΕΠΔ 4– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων και μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης: Οι περιοχές αυτές βρίσκονται γύρω από τους οικισμούς Λουτράκι και Όρμα. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος χώρος οριοθετείται ανατολικά του Λουτρακίου εκατέρωθεν του οδικού άξονα και βορείως μέχρι τον παλαιό οικισμό του Λουτρακίου. Ο δεύτερος χώρος οριοθετείται ανατολικά της Όρμας ενδιάμεσα…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_3

ΠΕΠΔ 3– Γεωργική γη κύριας χρήσης με δυνατότητα μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης: Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά των οικισμών της Αριδαίας και του Εξαπλατάνου. Πιο συγκεκριμένα, στην Αριδαία οι περιοχές αυτές οριοθετούνται περιμετρικά του οικισμού με εξαίρεση μια ζώνη από την οποία διέρχεται το ποτάμι. Στον Εξαπλάτανο οριοθετούνται βόρεια και νότια του οικισμού. Στην ΠΕΠΔ…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_2

ΠΕΠΔ 2– Γεωργική γη κύριας χρήσης: Πρόκειται για τις εκτάσεις που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Γεωργίας ως αρδευόμενες, οι οποίες συνιστούν και την πεδιάδα Αλμωπίας. Στην ΠΕΠΔ 2 επιτρέπονται: –    Γεωργικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. –    Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. –    Δόμηση κατοικίας εκτός σχεδίου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) –    Έργα υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠΔ_1

ΠΕΠΔ 1- Περιοχές προστασίας ορεινών και ημιορεινών όγκων:Πρόκειται για τις εκτάσεις στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους της περιοχής που δεν εντάσσονται εντός του δικτύου προστασίας «Natura 2000». Στην ΠΕΠΔ 1 επιτρέπονται: –    Εγκαταστάσεις υπηρεσιών αναψυχής και οικοτουρισμού (μέχρι 50 κλινών). –    Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις –    Ζώνες λατομικής χρήσης και υλοτομίας (κατεργασίας ξύλου) μετά από…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Αiii

ΠΕΠ Αiii – Επιλεγμένες ζώνες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μικρού μεγέθους: Πρόκειται για ζώνες εντός της ΠΕΠ Α γύρω από τους οικισμούς Σαρακηνοί και Κάτω Κορυφή του Δήμου Αριδαίας (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240001), και Αρχάγγελος, Περίκλεια, Λαγκαδιά, Νότια, Αετοχώρι, Φούστανη και Θηριόπετρα του Δήμου Εξαπλατάνου (τμήμα της περιοχής με κωδικό GR1240002 και το σύνολο…

ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου_ΠΕΠ_Αii

ΠΕΠ Αii – Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου «ΠΟΖΑΡ»: Πρόκειται για την περιοχή των λουτρών, οι κυρυφές του περιγράμματος της οποίας αποτυπώθηκαν από την παρούσα μελέτη με τη χρήση φορητής μονάδας GPS. Στην προτεινόμενη οριοθέτηση περιλήφθηκαν όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στην ΠΕΠ Αii επιτρέπεται η διατήρηση, ο εκσυχρονισμός και η μικρή επέκταση των ακόλουθων μονάδων: –    Εγκαταστάσεις…