Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»

Στο Φ.Ε.Κ. 560Δ’/26-8-2021 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς», και την ανάπλασή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο, ένα πράγματι εμβληματικό πολεοδομικό έργο για το σύνολο της πόλης και ιδιαίτερα για τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό των δυτικών και βορειοδυτικών περιοχών του ΠΣΘ! Για την προώθηση και έκδοση…