Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στις 08/05/2020, στο ΦΕΚ 92Α/2020 ο Ν.4685/20 για τον “Εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.”
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο
www.geochoros.gr/Files/Fek/Ν.4685_2020_ΦΕΚ92α.pdf

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

Εγκρίθηκε στις 04-10-2018 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 259ΑΑΠ/02-11-2018 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρηνούπολης), ΠΕ Ημαθίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

Νέα τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/21613/ΦΝ 439.6 – ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και έχει τιμή (τκ) = 1,211.

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας

Εγκρίθηκε στις 21-12-2016 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 316ΑΑΠ/30-12-2016 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας”, Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Μπορείτε να δείτε τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ αναλυτικά ΕΔΩ
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

Δημοσίευση του Ν.4447/2016 για τoν Χωρικό σχεδιασμό-Βιώσιμη ανάπτυξη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, μετά την ψήφιση του απο την Ελληνική Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου 2016,  ο νόμος 4447/26 που αφορά τον Χωρικό σχεδιασμό – Βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορείτε να δείτε το  ΦΕΚ ΕΔΩ