Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο EastPlaza

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 520Δ/10-08-21 το ΠΔ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της επανάχρησης του πρώην εμπορικού κέντρου East Plaza σε χώρο που μπορεί να φιλοξενεί, ανάμεσα σε άλλα, και κέντρα έρευνας και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Η Γεωχώρος Α.Ε. πιστή στις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στην ανάγκη προώθησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην πόλη…