Α & Β1 σταδίο μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε το Α στάδιο της μελέτης  “Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας“. Στις 20.09.2013 δόθηκε εντολή έναρξης και εκπονείται το Β1 στάδιο της ανωτέρω μελέτης.

 

Σε ισχύ ο Ν.4178/2013

Τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4178/2013 που διέπει στο εξείς την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Ο Ν.4014/2011 κρίθηκε αντισυναταγματικός απο το ΣτΕ και αναμέται η δημοσίευση της απόφασης του.  Εν αναμονή της θέσης του ΣτΕ για τον νέο νόμο.

Τακτοποίηση Αυθαρέτων_4178

Από 1ης Σεπτεμβρίου ισχύει ο Ν.4178/13 περί “Αντιμετώπισης Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό ισοζύγιο” που θα διέπει στο εξής την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών.

Βασικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι η απαγόρευση σύστασης οποιασδήποτε δικαιοπραξίας εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο γεωτεμάχιο.

Υπογραφή σύμβασης μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας”

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, υπεγράφη την 09-04-2013 μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της σύμπραξης Γεωχωρος ΕΠΕ, Γιαννακού Αθηνά, Ναγκούλης Αθανάσιος & Μουτσιάκης Ευθύμιος, το ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φραγκίστας”.

Ηδη εκπονείται το Α’ στάδιο της μελέτης.

Ολοκλήρωση Α1 σταδίου μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Α1 Στάδιο της μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ενα αναμονή εντολής έρξης του Α2 σταδίου για την ολοκλήρωση του Α Σταδίου.

Νέα παράταση τακτοποιησης αυθαιρέτων

Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Στ. Καλαφάτης παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων με σκοπό την υπαγωγή στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαίρετων. Με την ίδια απόφαση παρέχεται τόσο η δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών και έκδοσης διοικητικών αποφάσεων με την καταβολή του 30% του προστίμου, όσο και εκπτώσεων,…

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Σε συνέχεια του Ν.4014/2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Σ.τΕ., στις 8 Αυγούστου 2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174Α.13 ο Ν.4178/2013. Πρόκειται για τη νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα της ρύθμισης των αυθαίρετων για τα επόμενα 30 χρόνια και επομένως για μια πολύ σημαντική ευκαιρία να τακτοποιήσετε την ιδιοκτησία σας. Η απαιτούμενη διαδικασία της ρύθμισης…