Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Σε συνέχεια του Ν.4014/2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Σ.τΕ., στις 8 Αυγούστου 2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174Α.13 ο Ν.4178/2013. Πρόκειται για τη νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα της ρύθμισης των αυθαίρετων για τα επόμενα 30 χρόνια και επομένως για μια πολύ σημαντική ευκαιρία να τακτοποιήσετε την ιδιοκτησία σας. Η απαιτούμενη διαδικασία της ρύθμισης…