Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Πολίχνης

 

Στην συνεδρίαση της 02-12-2020, το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (πρώην Δήμου Πολίχνης) του Δήμου Παύλου Μελά. Σε αναμονή έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ.