Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στις 09/12/2020, στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο Ν.4759/2020 για τον “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

www.geochoros.gr/Files/Fek/Ν.4759_2020_ΦΕΚ245Α.pdf