Τοπογραφικές Μελέτες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την  εκπόνηση πάσης φύσεως τοπογραφικών μελετών και εργασιών όπως:

  • τοπογραφικές μελέτες έκδοσης οικοδομικών αδειών
  • τοπογραφικά μεταβίβασης σύμφωνα με το Ν.4178/2013
  • Εφαρμογή σχεδίων – οικοπέδων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

– Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Ν.4014/2011. Πρόκειται για τη νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα της ρύθμισης των αυθαίρετων για τα επόμενα 30 χρόνια και επομένως για μια πολύ σημαντική ευκαιρία να τακτοποιήσετε την ιδιοκτησία σας.Η απαιτούμενη διαδικασία της ρύθμισης αυθαιρέτων είναι σύνθετη, με ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε…