Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

Εγκρίθηκε στις 04-10-2018 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 259ΑΑΠ/02-11-2018 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρηνούπολης), ΠΕ Ημαθίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ