Τρίτη, 26-10-2021

Μετατροπή Συντεταγμένων

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το πρόγραμμα κάνει τους μετασχηματιμούς μεταξύ των προβολών Hatt, UTM3 & ΕΓΣΑ87. Επίσης μετατρέπει το τοπικό σύστημα της Θεσσαλονίκης.Διατείθετε για ελεύθερη χρήση. Μπορείτε να το κατεβάσετε απο

Ε Δ ΩΣτις πρόσθετες δυντότητες του προγράμματος περιλαμβάνεται η απ' ευθείας μετατροπή σε σχέδιο του AutoCAD