Κυριακή, 27-09-2020

Εφαρμογή V i e w G I S

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εφαρμογή ViewGIS αποτελεί ενα καινοτόμο λογισμικό που αναπτύχθηκε απο την εταιρεία μας με στόχο την πληρη αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν απο τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ)
Είναι μια αυτόνομη, ευέλικτη εφαρμογή gis, στην οποία βασικό στοιχείο είναι το θεματικό επίπεδο των χρήσεων γης ευρύτερης περιοχής ενός Δήμου όπως αυτές προβλέπονται επο το εγκεκριμένο ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ.
Επιπλέον, στην βασική υλοποίηση του, ενσωματώνονται οι οριστικές διανομές αγροκτημάτων του Υπουργείου Γεωργίας της περιοχής και δίνει την δυνατότητα άμεσης αναζήτησης ενός αγροτεμαχίου και των χρήσεων που προβλέπονται για αυτό.

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παραλίας
____

ΓΠΣ Δήμου Γαλλικού


Απόσπασμα ΓΠΣ Δήμου Αριδαίας


  • - Πρόκειται ένα απλό και σύγχρονο σύστημα, ταχύτατο στην απόκριση του, με ελάχιστες απαιτήσεις σε hardware, ευέλικτο και διανυσματικό.
    Φυσικά μπορεί να επεκταθεί ενσωματώνοντας επιπλέον και όποιες άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, σημειακές, γραμμικές ή πολυγωνικές, π.χ. θέσεις γεωτρήσεων, οδικό δίκτυο κλπ, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έτσι ένα σύγχρονο εργαλείο που θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων από τον φορέα.