“Η Τοπογραφία είναι η επιστήμη, που διδάσκει τις μεθόδους με τη βοήθεια των οποίων απεικονίζουμε την επιφάνεια του εδάφους επάνω σε ένα επίπεδο (χαρτί).”

Δ.Βλάχος, 1983