Υπό κατασκευή

Μελέτες Χωροταξίας

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία, έχοντας σαν βάση την σχεδιαστική πλατφόρμα του AutoCAD, το AutoCadMap καθώς και σαν προγραμματιστικό εργαλείο το VisualStudio