Μηκοτομή

Η μηκοτομή είναι μια εφαρμογή που καλύπτει τις απαιτήσεις της τοπογραφικής μελέτης αναφορικά με το Β’ κεφάλαιο της πράξης εφαρμογής. Το τμήμα αυτό της πράξης εφαρμογής  είναι η υψομετρική μελέτη, η οποία καθορίζει και την τελική στάθμη των δρόμων στην περιοχή επέκτασης.

Cpl v4

Το πρόγραμμα αποτελεί μια αυτόνομη εφαρμογή με στόχο την ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες του Τοπογράφου Μηχανικού για την διαχείριση των δεδομένων πεδίου. Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις ενός γραφείου δίνοντας λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που θα συναντήσει ο Τοπογράφος. Συνοπτικά: