Υπολογισμός ορίων αμοιβής

Πρόκειται για ενα πλήρως δωρεάν, αυτόνομο πρόγραμμα, το οποίο υπολογίζει τα όρια αμοιβής, κατά τάξη πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 798 της 24.10/6.11.1978 -(185Α) “Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου”.

GIS

Η εφαρμογή ViewGIS αποτελεί ενα καινοτόμο λογισμικό που αναπτύχθηκε απο την εταιρεία μας με στόχο την πληρη αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν απο τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ)

Βάση v6

Η εφαρμογή “ΒΑΣΗ_6“, αποτελεί μια πλήρη και ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση και επεξεργασία κτηματολογικών δεδομένων καθώς και όλων των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Γ’ Κεφαλαίου Πράξης Εφαρμογής.

Μηκοτομή

Η μηκοτομή είναι μια εφαρμογή που καλύπτει τις απαιτήσεις της τοπογραφικής μελέτης αναφορικά με το Β’ κεφάλαιο της πράξης εφαρμογής. Το τμήμα αυτό της πράξης εφαρμογής  είναι η υψομετρική μελέτη, η οποία καθορίζει και την τελική στάθμη των δρόμων στην περιοχή επέκτασης.

Cpl v4

Το πρόγραμμα αποτελεί μια αυτόνομη εφαρμογή με στόχο την ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες του Τοπογράφου Μηχανικού για την διαχείριση των δεδομένων πεδίου. Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις ενός γραφείου δίνοντας λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που θα συναντήσει ο Τοπογράφος. Συνοπτικά: