Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Παράταση ισχύος 4178/13

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλονοτος και Ενέργειας, παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,  για συγκεκριμένες κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Η παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΕυκλείδηΤσακαλώτου,  του Υπουργού Περιβάλλοντος και   Ενέργειας ΠάνουΣκουρλέτηκαι του…

Σε ισχύ ο Ν.4178/2013

Τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4178/2013 που διέπει στο εξείς την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Ο Ν.4014/2011 κρίθηκε αντισυναταγματικός απο το ΣτΕ και αναμέται η δημοσίευση της απόφασης του.  Εν αναμονή της θέσης του ΣτΕ για τον νέο νόμο.

Τακτοποίηση Αυθαρέτων_4178

Από 1ης Σεπτεμβρίου ισχύει ο Ν.4178/13 περί “Αντιμετώπισης Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό ισοζύγιο” που θα διέπει στο εξής την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών.

Βασικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι η απαγόρευση σύστασης οποιασδήποτε δικαιοπραξίας εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο γεωτεμάχιο.

Νέα παράταση τακτοποιησης αυθαιρέτων

Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Στ. Καλαφάτης παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων με σκοπό την υπαγωγή στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαίρετων. Με την ίδια απόφαση παρέχεται τόσο η δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών και έκδοσης διοικητικών αποφάσεων με την καταβολή του 30% του προστίμου, όσο και εκπτώσεων,…

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τακτοποίηση αυθαιρέτου

Σύμφωνα με την ΥΑ16943/2012(ΦΕΚ 1005B/3-4-2012) η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στον παραπάνω νόμο για τακτοποίηση αυθαιρέτου) παρατείνεται μέχρι την 14.9.2012. Πιθανολογείται νέα παράταση της προθεσμίας.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

– Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Ν.4014/2011. Πρόκειται για τη νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα της ρύθμισης των αυθαίρετων για τα επόμενα 30 χρόνια και επομένως για μια πολύ σημαντική ευκαιρία να τακτοποιήσετε την ιδιοκτησία σας.Η απαιτούμενη διαδικασία της ρύθμισης αυθαιρέτων είναι σύνθετη, με ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε…