Μετατροπή Συντεταγμένων

Η μετατροπή είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα μετατροπής συντεταγμένων ανάμεσα στα διάφορα προβολικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς  στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα κάνει τους μετασχηματισμούς συντεταγμένων σε μια λίστα σημείων  μεταξύ των προβολών Hatt, UTM3 & ΕΓΣΑ87.

Επίσης μετατρέπει το τοπικό σύστημα της Θεσσαλονίκης.

Στην εμπορική έκδοση οι μετασχηματισμοί γίνονται απ’ ευθείας στο AutoCAD.

 

 

 

 

 

 

  • Για τυχόν παρατηρήσεις επι του προγράμματος ή προβλήματα ενημερώστε μας στο  support@geochoros.gr

 Κατεβάστε το πρόγραμμα