Μελέτες και παροχή υπηρεσιών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό & πολεοδομικό προγραμματισμό & σχεδιασμό και την τοπογραφία

Αντικείμενο

Η «ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΑΕ» δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό & πολεοδομικό προγραμματισμό & σχεδιασμό και την τοπογραφία.

Ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών της εταιρείας αφορά μελέτες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και γενικά Οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τους παραπάνω φορείς.

Σημαντικό μέρος αφορά, επίσης, μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες πελάτες για ζητήματα τοπογραφίας, αστικής διαχείρισης και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τεχνογνωσία

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΕΜ με αρ. μητρ. 755 και έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κοσμά Αιτωλού 11, Τ.Κ. 546 42, με τα ακόλουθα μελετητικά πτυχία:

 •  πτυχίο Β τάξης στην κατηγορία 01 (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες),
 •  πτυχίο Δ τάξης στην κατηγορία 02 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες)
 •  πτυχίο Γ τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες)
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
Εξειδίκευση

Αναλυτικά οι τομείς ειδίκευσης της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

 • Μελέτες Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής
 • Μελέτες Αστικού Σχεδιασμού
 • Μελέτες Αστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης
 • Μελέτες Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
 • Μελέτες Περιβαλλοντικού Προγραμματισμού
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε όλα τα παραπάνω θέματα
 • Ανάπτυξη εφαρμογών-προγραμμάτων για Η/Υ αντικειμένου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Ανάπτυξη εφαρμογών-προγραμμάτων για Η/Υ για μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού